* Những quy tắc ứng xử của người Nhật * – Phần 3 : Luật pháp tại Nhật Bản

0
1318

Như các bạn đã biết phần trước đó là :  “ phần 2 của seri cẩm nang : * Những quy tắc ứng xử của người Nhật * –  Các chú ý khi làm thêm ” đã giúp các bạn nắm được , hiểu được quy tắc của việc làm thêm bên Nhật, những điều được phép làm và không được phép làm .

Vậy hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần rất quan trọng trong seri cẩm nang * Những quy tắc ứng xử của người Nhật *  , phần 3 này mang tên là : ” Các luật pháp tại Nhật Bản ” . Phần này quan trọng đối với các bạn Du học sinh , bởi vì khi các bạn ở Nhật  làm việc hay du học , đều phải tôn thủ nghiêm túc luật pháp của họ , chỉ cần các bạn vi phạm là có thể bị phạt tiền , nặng hơn là trục xuất về nước .  Lưu ý !

Quy tắc số 3 : Các pháp luật tại Nhật Bản

EduJapan_quytacungxucuanguoiNhat_13

 

EduJapan_quytacungxucuanguoiNhat_11

EduJapan_quytacungxucuanguoiNhat_12