Mr.Trường Khoa

0
905
Edu Japan - Giang Vien
Cô Kỳ Duyên

Ms. Kỳ Duyên

Ms.Yoshida

Nguyễn Thị Hằng

Mr.Trường Khoa

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Thầy là giảng viên tiếng Nhật với 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn tại Nhật Bản. Khi trở về nước với mong muốn truyền lại kinh nghiệm và kỹ năng tiếng Nhật của mình thầy đã đi dậy tại rất nhiều trung tâm lớn. Năm 2013 thầy chính thức trở thành thành viên của tổ chức giáo dục Nhật Bản EDU JAPAN, hiện nay thầy đang trực tiếp đứng lớp và giảng dậy các học viện tại DHS Japan.