Các hình ảnh hoạt động, hình ảnh học tập, hình ảnh du học sinh Nhật Bản tại trung tâm DHS Japan. Mời các bạn cùng xem và nhận xét.