Tuyển sinh du học

Tuyển sinh du học

Liên tục tuyển sinh các bạn học sinh Việt Nam mong muốn sang học tập và phát triển bản thân tại Nhật Bản. EDU JAPAN tuyển sinh các kỳ tháng 1 - 4- 7-10 hàng năm.