DHS JAPAN – Hôm nay, cô Konomi sẽ hướng dẫn cho chúng ta các mẫu câu thông dụng khi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ai đó.

お元気(げんき)ですか?:Bạn khỏe không (thể lịch sự)

元気(げんき)?:Bạn khỏe không (thể thông thường)

元気(げんき):Tôi khỏe

まあまあ:Tôi bình thường

元気(げんき) いやない:Tôi không được khỏe cho lắm